روش های ارسال سفارش

هزینه ارسال کلیه محصولات سایت محیا طب در تهران به صورت رایگان خواهد بود.

سفارشات تهران از شنبه الی پنجشنبه

1. سفارشات  ثبت شده از ساعت 8 صبح الی 12 حداکثر تا ساعت 21 بدست خریدار محترم خواهد رسید.

2. سفارشات ثبت شده از ساعت 12  به بعد حداکثر تا ساعت 13  روز بعد نسبت به اولویت سفارش بدست خریدار محترم خواهد رسید.

3. سفارشات ثبت شده در روز پنج شنبه  تا ساعت 17 همان روز و حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه نسبت به اولویت سفارش بدست خریدار محترم خواهد رسید.

سفارشات در تعطیلات

سفارشات ثبت شده در تعطیلات در روز آینده نسبت به اولویت تحویل بدست خریدار محترم خواهد رسید.

ارسال فوری( ویژه شهر تهران)

این نوع ارسال مخصوص سفارشاتی است که به صورت انلاین ثبت و پرداخت گردیده که پس از ثبت سفارش توسط الوپیک یا اسنپ به مدت 2 ساعت کاری تحویل خریدار محترم می  گردد.( پرداخت هزینه با توجه به تعرفه الوپیک بعد از ثبت سفارش مشخص می شود که بر عهده خریدار محترم می باشد.)

ارسال به خارج از محدوده شهر تهران(کل کشور)

ارسال در حومه شهر تهران 24 ساعت و ارسال به خارج از محدوده شهر تهران (کل کشور) از طریق پست  و با هزینه حدودا 72 ساعت بعد از قطعی کردن سفارش تحویل خریدار محترم خواهد شد.

ارسال سریع با تیپاکس(کل کشور)

ارسال در حومه شهر تهران 24 ساعت و ارسال به خارج از محدوده شهر تهران (کل کشور) از طریق تیپاکس و با هزینه 120.000 ریال حدودا 48 ساعت بعد از قطعی کردن سفارش تحویل خریدار محترم خواهد شد.